thông báo
Thông báo số 72 TB/ĐTN ngày 30-11-2015 của Ban Thường vụ Quận Đoàn v/v tiếp tục ra quân đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 117 /KH-ĐTN ngày 19-11-2015 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về ra quân đẩy mạnh công tác ATGT trên địa bàn; trong những ngày qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Quận ủy, UBND quận về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn quận; Ban Thường vụ Quận Đoàn đã chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân triển khai nhiều biện pháp, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh các đơn vị triển khai hiệu quả tại một số chốt giao thông được đoàn thanh niên quận đảm nhận như Tôn Đức Thắng - Ngô Văn Sở, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc; Tôn Đức Thắng - Tô Hiệu... vẫn còn một số đơn vị chưa về đảm bảo quân số, trang phục; còn hiện tượng ĐVTN đến không đúng giờ quy định...

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác ra quân đảm bảo ATGT trong thời gian đến. Ban Thường vụ quận Đoàn, đề nghị các đơn vị tập trung một số nội dung, cụ thể như sau:

1- Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện việc ra quân đứng chốt tại các nút giao thông được phân công, đảm bảo số lượng, thời gian (buổi sáng từ 06h30 đến 07h45; buổi chiều từ 16h30 đến 17h30), trang phục (quần tây, áo xanh thanh niên, dép có quai hậu, có trang bị cờ, còi, mũ, băng đeo theo quy định).

- Trước mỗi buổi ra quân, đề nghị các đồng chí thường trực các đơn vị trực tiếp điều hành, nhắc nhở ĐVTN các đơn vị mình triển khai hiệu quả (Đ/c Bí thư đoàn các đơn vị chịu trách nhiệm khi chốt trực giao thông theo phân công không đảm bảo).

2- Sau 01 tuần ra quân, Ban Thường vụ Quận Đoàn thống nhất điều chỉnh lịch trực tại các chốt giao thông để triển khai hiệu quả hơn, cụ thể như sau:

 

CHỐT GIAO THÔNG

THỜI GIAN (đến hết ngày 31/12/2015)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

 

Tôn Đức Thắng - Tô Hiệu

HM (2)

NTH (2)

HM (2)

NTH (2)

HM (2)

NTH (2)

HM (2)

 

Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc

HKN (4)

NT (2)

NTH (2)

HKN (4)

NT (2)

NTH (2)

HKN (4)

NT (2)

NTH (2)

HKN (2)

KT (2)

 

Tôn Đức Thắng – Ngô Thì Nhậm

HKB (4)

NT (2)

LC (4)

NT (2)

LC (4)

NT (2)

TT (4)

 

 

- NT: Trường THPT Nguyễn Trãi

- NTH: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

- KT: Trường THPT Khai Trí

- LC: Trường THPT Liên Chiểu

- TT: TT GDTX-HNDN Liên Chiểu

- HM: Đoàn phường Hòa Minh

- HKN: Đoàn phường Hòa Khánh Nam

- HKB: Đoàn phường Hòa Khánh Bắc

- (2): Số lượng 2 ĐVTN

- (4): Số lượng 4 ĐVTN

                   

          - Đoàn phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc đảm bảo số lượng ĐVTN ra quân theo Kế hoạch phân công của UBND phường.

          3- Phân công các đồng chí có tên sau phụ trách các điểm nút giao thông:

 1. Đ/c Phan Công Bằng - QUV, BT Q.Đoàn - 0914076655 phụ trách chung
 2. Đ/c Nguyễn Bá Nam - PBT Q.Đoàn: 0905671777 phụ trách H.K.Nam (Thứ 2,4,6,CN)
 3. Đ/c Phan Thị Vy - UVBTV Q.Đoàn: 0935401901 phụ trách H.K.Nam (Thứ 3,5,7)
 4. Đ/c Phan Thị Bích Thuận - UVBTV Q.Đoàn: 0935005911 phụ trách H.K.Bắc, H.H.Bắc, H.H.Nam.
 5. Đ/c Dương Quốc Hùng - UVBTV Q.Đoàn : 0932530930 phụ trách H.Minh (Thứ 2,4,6,CN)
 6. Đ/c Huỳnh Thanh Bình - UVBCH Q.Đoàn: 0975007111 phụ trách H.Minh (Thứ 3,5,7)
 7. Đ/c Phạm Ngọc Lãnh - BT Đoàn P.Hòa Minh : 0986963616
 8. Đ/c Nguyễn Ngô Hoàng Long - BT Đoàn P.H.K.Nam : 0906553344
 9. Đ/c Nguyễn Công Mỹ - BT Đoàn P.Hòa Khánh Bắc: 0935760110
 10. Đ/c Bùi Đình Vũ - BT Đoàn P.Hòa Hiệp Nam : 0905262755
 11. Đ/c Nguyễn Minh Hoàng - BT Đoàn P.Hòa Hiệp Bắc : 0905499626
 12. Đ/c Nguyễn Văn Dương - BT Đoàn Tr.N.T.Hiền : 0925399549
 13. Đ/c Đỗ Ngọc Ân - BT Đoàn Tr.Liên Chiểu : 0905889033
 14. Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - BT Đoàn Tr.Nguyễn Trãi : 0983709959
 15. Đ/c Lê Văn Hà - BT Đoàn TTGDTX-HN : 0945511069
 16. Đ/c Văn Thị Thúy Quỳnh - BT Đoàn Tr. Khai Trí : 01227479081

          Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đề nghị Thường trực các cơ sở Đoàn có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở ĐVTN tham gia đảm bảo thời gian, quân số, trang phục. Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị, tập thể có tên trên nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Đoàn 5 phường trực thuộc;

- Đoàn 5 trường trực thuộc;

- Lưu VP (11).

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Bá Nam

thông báo

Đang online: 1
Tổng truy cập: 322653