văn bản
CV số 18/ĐTN ngày 21/12/2017 v/v tổ chức cuộc thi báo chí viết về Dân vận khéo

Công văn triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020 https://drive.google.com/open?id=152eqkc3BvGLfJ_vIQwLVa-YbFlCfgM8b

văn bản

Đang online: 1
Tổng truy cập: 322653