văn bản
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Toàn quốc năm 2018

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

THỂ LỆ

 

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC
LẦN THỨ 14 (2017 - 2018)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 431/QĐ-LHHVN ngày 03/05/2018)

 

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017 - 2018) (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan Tổ chức và phối hợp

1. Các cơ quan tổ chức:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Các cơ quan phối hợp:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài chính;

- Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 3. Ban chỉ đạo, ban tổ chức, đơn vị  thường trực

1. Ban Chỉ đạo gồm đại diện của các cơ quan sau:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài chính;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

2. Ban Tổ chức gồm đại diện của các cơ quan sau:

- Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC);

- Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam;

- Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Vụ Công tác học sinh - sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam;

- Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.

Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập một lần, trong trường hợp có thành viên phải thay đổi thì mới có Quyết định bổ sung để thay thành viên khác.

3. Đơn vị thường trực:

 - Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC);

 - Hội đồng Đội Trung ương.

Điều 4. Đối tượng dự thi

Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/1999 đến 31/7/2012). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Điều 5lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập.

2. Phần mềm tin học.

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 6YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI  ĐỀ TÀI  DỰ THI

1, Các đề tài dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

2, Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3, Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại, là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hoá, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

5. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi cho ban tổ chức, nếu kích thước mô hình, sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x0,5m và nặng hơn 10kg được gửi bằng video clip (Video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

Điều 7.  Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi có độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả);

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 8Hồ sơ tham dự Cuộc thi

          Hồ sơ gồm có:

          1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

          2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết  minh theo nội dung ghi tại điểm 4 Điều 6.

4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Điều 9 Giải thưởng

01 giải Đặc biệt trị giá:                  20.000.000 đồng và Huy chương vàng;

05 giải Nhất, mỗi giải trị giá:            15.000.000 đồng và Huy chương vàng;

10 giải Nhì, mỗi giải trị giá:             10.000.000 đồng và Huy chương bạc;

30 giải Ba, mỗi giải trị giá:               8.000.000 đồng và Huy chương đồng;

60 giải Khuyến khích, mỗi giải:      5.000.000 đồng;

Ban chỉ đạo được quyền điểu chỉnh số lượng giải giữa các lĩnh vực.

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, Bằng khen và Huy chương vàng, bạc, đồng cho các tác giả đoạt giải đặc biệt, nhất, nhì, ba; tiền thưởng và Bằng khen cho tác giả đoạt giải khuyến khích; các tác giả đoạt giải cao sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, được Trung ương Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo và Bằng khen. Ngoài ra, các đề tài đoạt giải cao được đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xét trao giải thưởng (Giải WIPO) và được chọn đi dự Triển lãm quốc tế các nhà sáng tạo trẻ. Ngoài các giải thưởng nêu trên, các đơn vị, tổ chức khác có thể trao một số giải phụ (nếu có).

Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ tặng bằng khen và phần thưởng cho các đơn vị và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

Điều 10. Thời gian Tổ chức

- Thời gian:                     Từ 10/2017 đến 9/2018.

- Phát động Cuộc thi:      Tháng 10/2017.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 31/7/2018 (Tính theo dấu bưu điện).

- Trưng bày triển lãm các đề tài dự thi: Tháng 10/2018.

- Tổ chức Lễ trao giải lần thứ 14:         Tháng 10/2018.

Điều 11 Địa điểm nộp hồ sơ  dự thi

          Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC):

          Số 53 nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại: 04.38226419;  Fax:  04.39434627

Email:  info@vifotec.vn.

          Website: www.vifotec.vn

Ban Tổ chức Cuộc thi các tỉnh, thành phố có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi, sơ tuyển và nộp hồ sơ trước ngày 31/7/2018 cho Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

Trường hợp địa phương không có Ban tổ chức Cuộc thi, người dự thi có quyền nộp trực tiếp hồ sơ, mô hình, sản phẩm cho Quỹ VIFOTEC.

Điều 12. Tổ chức Thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh, thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và tổ chức thực hiện.

- Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia.

- Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm và lựa chọn gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi ở Trung ương.

2. Quỹ VIFOTEC và Hội đồng Đội Trung ương sau khi nhận được các mô hình và sản phẩm dự thi tổng hợp trình Ban Chỉ đạo Cuộc thi:

- Thành lập Hội đồng giám khảo chấm Giải thưởng.

- Tổ chức trưng bày triển lãm.

- Tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi lần thứ 14 vào tháng 10 năm 2018.

Điều 13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...) Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo qui định hiện hành.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này đã được Ban Chỉ đạo Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức tổng hợp trình Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

văn bản

Đang online: 1
Tổng truy cập: 322653