văn bản
Kế hoạch, thể lệ Hội thi Tin học trẻ thành phố Đà Nẵng năm 2017

 

KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC TRẺ  TP. ĐÀ NẴNG - 2017

  ------------------------------

               

 

  Năm 2017, liên ngành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Đà Nẵng, Công ty cổ phần Softech Đà Nẵng, Cao đẳng thực hành FPT, Hội Tin học và Trường Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố năm 2017 dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT thành phố Đà Nẵng; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đội tuyển của thành phố Đà Nẵng tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII- 2017, liên ngành thành phố thống nhất kế hoạch như sau:

I.  Mục đích yêu cầu:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học Tin học trong các trường phổ thông, các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN, trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Tin học - Nghiệp vụ trong thành phố (gọi chung là các đơn vị, trường học) nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin.

2. Đưa Hội thi “Tin học trẻ” vào kế hoạch và nhiệm vụ của các đơn vị, trường học nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi công nghệ thông tin. 

3. Vận động các ngành, các cấp tham gia và hỗ trợ cho Hội thi. 

4. Chọn lựa để tiếp tục bồi dưỡng dài hạn và chuyên sâu hơn cho đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII- 2017.

5. Góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Định hướng cho học sinh việc tổ chức và tham gia các hoạt động trên Internet theo đúng quy định của pháp luật.  

 

II. Kế hoạch tổ chức Hội thi:

1.  Đơn vị dự thi, đối tượng dự thi, hình thức và nội dung thi:

1.1. Đơn vị dự thi: Mỗi Phòng GDĐT, mỗi Trường THPT, mỗi Trung tâm là một đơn vị dự thi.

1.2. Đối tượng dự thi: Học sinh giỏi Tin học trong các trường phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT), các trung tâm - được đơn vị dự thi giới thiệu, đều có thể đăng ký dự thi: Phần thi chung, Phần thi PMST. Lớp học (THCS, THPT), Liên đội trường THCS, Đoàn trường THPT (Đoàn trung tâm) và cá nhân học sinh - được đơn vị dự thi giới thiệu, đều có thể đăng ký dự thi Lập trình phần cứng.

Lưu ý:

  - Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba (không tính giải phần mềm sáng tạo) của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc và cấp thành phố những năm trước chỉ được đăng ký dự thi ở cấp học cao hơn.      

- Riêng phần thi về phần mềm sáng tạo (PMST) khuyến khích tất cả học sinh có sản phẩm PMST đăng ký dự thi Bảng D (trong đó D1: Tiểu học, D2: THCS, D3: THPT).

1.3. Hình thức và nội dung 3 phần thi của Hội thi:

1.3.1. Phần thi chung (3 bảng dự thi): 

+ Bảng A:  Học sinh Tiểu học                          

+ Bảng B:  Học sinh THCS                                               

+ Bảng C:  Học sinh THPT và BT THPT.      

1.3.2. Phần thi phần mềm sáng tạo (PMST): Bảng D, (trong đó: D1 dành cho học sinh Tiểu học; D2 dành cho THCS và D3 dành cho THPT và GDTX). Mọi học sinh có sản phẩm PMST đều được đăng ký dự thi cấp thành phố.

1.3.3. Lập trình phần cứng: Bảng E, (Trong đó E2 dành cho THCS và E3 dành cho THPT và GDTX)

 (Nội dung cụ thể của Phần thi chung, Phần thi PMST, Lập trình phần cứng gửi kèm).

2. Tổ chức Hội thi cấp thành phố:

2.1. Đăng ký dự thi:

Các đơn vị dự thi gửi danh sách thí sinh (bản mềm) Phần thi chung, Phần thi PMST, Lập trình phần cứng (theo mẫu kèm) về đồng thời tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố (Tầng 21 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Điện thoại: (0511) 3818885, email: phongGDTrH.sodanang@moet.edu.vn) Ban Thanh Thiếu nhi – Trường học, Thành Đoàn Đà Nẵng (Đường Xuân Thủy, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 05113 695627; Email: danangbantruonghoc@gmail.com) chậm nhất là 07/4/2017. Các đơn vị gửi toàn bộ hồ sơ bản cứng về Ban Thanh Thiếu nhi – Trường học, Thành Đoàn Đà Nẵng (Đường Xuân Thủy, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 05113 695627 chậm nhất là 07/4/2017.

- Không hạn chế số lượng thí sinh đăng ký dự thi Phần mềm sáng tạo ở cả 3 cấp học (kể cả học sinh chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn);

- Không hạn chế số lượng thí sinh THPT đăng ký dự thi Phần thi chung;

- Không hạn chế số lượng thí sinh THCS, THPT đăng ký dự thi Lập trình phần cứng;

- Riêng số lượng thí sinh Phần thi chung của mỗi bảng A và B có nhiều nhất là 200 em/bảng, trong đó, số lượng quy định cho mỗi bảng theo đơn vị quận, huyện tối đa là: Hải Châu: 50 em, Thanh Khê: 40 em, Sơn Trà: 30 em, Ngũ Hành Sơn: 20 em, Liên Chiểu: 25 em, Hòa Vang: 20 em, Cẩm Lệ: 15 em, (không xét thêm).

2.2. Thời gian tổ chức Hội thi thành phố: Dự kiến từ ngày 12-15/4/2017.

2.3. Địa điểm tổ chức Hội thi

- Lễ khai mạc và các phần thi tổ chức tại trường Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

  - Lễ tổng kết, trao giải thưởng được tổ chức tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, số 01, Vũ Văn Dũng, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng.

2.4. Giải thưởng cho Hội thi: Liên ngành sẽ trao nhiều giải thưởng và giấy chứng nhận giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho thí sinh đạt yêu cầu, đạt thành tích cao của Hội thi thành phố. Ngoài ra, Công ty cổ phần Softech, Cao đẳng thực thành FPT trao học bổng đào tạo “Lập trình viên quốc tế” cho thí sinh THPT đoạt giải cao Hội thi.

III. Phân công trách nhiệm phối hợp:

1. Trách nhiệm chung của liên ngành:

1.1. Phối hợp tổ chức Hội thi cấp thành phố (gồm các phần thi Chung,  PMST, Lập trình phần cứng; khai mạc và tổng kết khen thưởng Hội thi).

1.2. Phối hợp tập huấn đội tuyển và chuẩn bị tốt các điều kiện cho đội tuyển của thành phố tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ XXIII - 2017.

1.3. Chỉ đạo các cơ sở trực thuộc theo ngành dọc triển khai thực hiện tốt kế hoạch thống nhất của liên ngành.

1.4. Thành lập Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Đà Nẵng - 2017 để giúp lãnh đạo liên ngành chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

1.5. Từng ngành tích cực tài trợ và vận động tài trợ cho Hội thi; tham gia trao giải thưởng từ kinh phí của mỗi ngành cho thí sinh đạt giải cấp thành phố.

2. Thành Đoàn Đà Nẵng:

2.1. Cơ quan thường trực Hội thi; xây dựng kế hoạch chi tiết cho Hội thi, tổ chức cho đội tuyển thành phố tham dự Hội thi toàn quốc 2017.

2.2. Tham gia Hội đồng coi, chấm thi cấp thành phố; tham gia trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải Hội thi thành phố. 

2.3. Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội thi cấp thành phố và đưa đội tuyển đi tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ XXIII – 2017 trình UBND thành phố.

2.4. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch của liên ngành, thông báo tiến trình công việc cho lãnh đạo liên ngành để kịp thời chỉ đạo.

3.  Sở Giáo dục và Đào tạo:

3.1. Chỉ đạo các Phòng GDĐT, các Trường THPT và trực thuộc, các Trung tâm tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng và cử học sinh tham dự Hội thi cấp thành phố.

3.2. Tổng hợp danh sách từ các Phòng GDĐT, các trường THPT và trực thuộc, các Trung tâm gửi lên, lập số báo danh cho từng thí sinh, chuyển Thành Đoàn để thiết kế Thẻ dự thi và Giấy báo thi (Trước ngày 07/4/2017).

3.3. Chịu trách nhiệm chính trong việc ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Hội thi cấp thành phố; tập huấn phần thi chung cho đội tuyển thành phố (tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII) về các nội liên quan đến chương trình thi do Ban tổ chức Hội thi toàn quốc quy định cho từng cấp học (thời gian tập huấn đội tuyển từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017). 

3.4. Lập dự toán kinh phí trình UBND thành phố để khen thưởng các thí sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII - 2017.

3.5. Chịu trách nhiệm về kinh phí ra đề thi cấp thành phố và kinh phí tập huấn đội tuyển dự Hội thi toàn quốc.

3.6. Khen thưởng học sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ (cấp thành phố và toàn quốc) vào dịp tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 -2017.

3.7. Khen thưởng cán bộ, giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 vào dịp tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua dạy tốt toàn ngành năm học 2016-2017.

3.8. Thành lập Hội đồng coi, chấm thi cấp thành phố (gồm cả 3 phần thi).

3.9. Chỉ đạo trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chuẩn bị địa điểm tổ chức Lễ tổng kết Hội thi; tập huấn đội tuyển phần thi chung.

4. Trường Đại học Duy Tân:

4.1. Hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho Hội thi.

4.2. Hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Lễ Khai mạc Hội thi.

4.3. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ tốt cho tất cả các nội dung thi trong Hội thi: Phần thi Chung; Phần thi phần mềm sáng tạo; Lập trình phần cứng ở tất cả các Khối.

4.4. Tham gia Hội đồng coi, chấm thi tại Hội thi cấp thành phố.

4.5. Trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải Hội thi thành phố.

4.6. Chịu trách nhiệm tập huấn cho đội tuyển thành phố tham dự Hội thi toàn quốc về nội dung thi Lập trình phần cứng (lớp tập huấn đặt tại trường ĐH Duy Tân để học, thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017).

5. Công ty Cổ phần Softech, Cao đẳng Thực hành FPT, Trung tâm CNTT và Truyền thông Đà Nẵng ( Trực thuộc Sở TT và TT thành phố):

5.1. Tham gia Hội đồng coi, chấm thi tại Hội thi cấp thành phố.

5.2. Chịu trách nhiệm tập huấn cho đội tuyển thành phố tham dự Hội thi toàn quốc về nội dung thi phần mềm sáng tạo (lớp tập huấn đặt tại Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic, số 137 Nguyễn Thị Thập, thành phố Đà Nẵng để học, thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017).

5.3.  Phối hợp với Sở GDĐT chấm thi vòng loại các PMST để chọn các bài dự thi tốt vào vòng chung khảo.

5.4. Hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho Hội thi.

6. Sở KH&CN, Sở TT&TT, Viễn thông Đà Nẵng, Hội Tin học: Mỗi ngành, tuỳ theo chức năng và điều kiện của mình, có trách nhiệm tham gia: 

6.1. Tuyên truyền cho Hội thi; tài trợ và kêu gọi tài trợ cho Hội thi.

6.2. Hội đồng coi, chấm thi Hội thi cấp thành phố, các hoạt động Hội thi.

6.3. Trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải Hội thi thành phố.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp thành phố năm 2017 để giúp lãnh đạo liên ngành chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch phối hợp đã đề ra.

2. Ban tổ chức Hội thi có kế hoạch vận động tài trợ trong và ngoài thành phố, hỗ trợ cho công tác tổ chức, khen thưởng Hội thi, tập huấn đội tuyển và đưa đội tuyển đi tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ XXIII - 2017.         

3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn thành phố và các quận, huyện Đoàn căn cứ kế hoạch của liên ngành thành phố, phối hợp tổ chức thi chọn và giới thiệu thí sinh đăng ký dự thi cấp thành phố theo số lượng quy định nêu trên.

4. Các phòng, ban chức năng của liên ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi của lãnh đạo liên ngành.

Kế hoạch liên ngành giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân, Công ty Cổ phần Softech, Cao đẳng Thực hành FPT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Đà Nẵng và Hội Tin học thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố năm 2017 được lãnh đạo liên ngành nhất trí thông qua./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

TRƯỜNG CĐ THỰC HÀNH FPT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

HỘI TIN HỌC THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;                      Báo cáo

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- VP UBND thành phố;

- Ban Chỉ đạo CNTT thành phố;

- Phòng GD và ĐT;

- Các Quận, Huyện Đoàn;

- Các trường THPT, TTGDTX-HN-KTTH;

- Trung tâm Tin học;                                         Thực hiện

- Lãnh đạo và các phòng, ban, trung tâm

  của liên ngành;

 - Lưu Ban TTN-TH; VT.

NỘI DUNG HỘI THI TIN HỌC TRẺ TP ĐÀ NẴNG NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch liên ngành số:  .../KH-LN ngày.......)

          I. Phần thi chung (bảng A, B, C):

1. Học sinh Tiểu học (Bảng A):  Đề thi chỉ có phần thực hành (120 phút) gồm nhiều câu hỏi độc lập:

- Nắm được kiến thức toán học để giải các bài toán tư duy trong tin học. Sử dụng ngôn ngữ MS WLogo để lập trình giải những bài toán thuộc chương trình Tiểu học;

- Tạo tệp trình diễn (MS Powerpoint) có chèn tranh, ảnh do thí sinh tự vẽ (MS Paint) theo một chủ đề cho trước.

2. Học sinh Trung học:

2.1. THCS (Bảng B): Nắm được các thuật toán cơ bản của ngôn ngữ lập trình; Giải được một số bài toán cơ bản và nâng cao bằng ngôn ngữ lập trình. Đề thi  chỉ có phần thi thực hành (150 phút) gồm nhiều câu, mỗi câu là một bài toán độc lập có thể giải được bằng ngôn ngữ lập trình.

2.2. THPT (Bảng C): Nắm tốt các thuật toán cơ bản và nâng cao của một bài toán Tin học. Đề thi chỉ có phần thực hành (150 phút) gồm nhiều câu, mỗi câu là một bài toán độc lập có thể giải được bằng ngôn ngữ lập trình.

Học sinh THCS và THPT có thể sử dụng các trình biên dịch Turbo Pascal, Free Pascal, Turbo C, Borland C… để thực hiện lời giải trên máy tính.

          II. Phần thi phần mềm sáng tạo (bảng D):

          - Phần mềm sáng tạo (PMST) dự thi do thí sinh tự làm, nội dung phục vụ cho công tác dạy, học, vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; PMST được đơn vị dự thi giúp đỡ đóng gói, cài đặt cùng với mã nguồn dưới dạng đĩa CD, Flash RAM. Nếu phần mềm tham khảo mã nguồn mở, trong bản thuyết minh PMST phải chỉ rõ những phần tham khảo, địa chỉ tham khảo, những ý tưởng tham khảo bộ mã nguồn mở (PMST có sử dụng hay tích hợp một module mã nguồn mở, cần ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và tác giả).

PMST dự thi (Bản cứng) được gửi cho Ban tổ chức Hội thi thành phố (Thành Đoàn Đà Nẵng).

          - Tài liệu gửi kèm theo đĩa CD PMST dự thi nói trên là 2 bản thuyết minh về PMST dự thi (1 bản được đóng tập trên giấy A4 và 1 bản được ghi vào đĩa CD khác), các tiêu chí để đánh giá PMST dự thi là:

+ Tính sáng tạo:             Ý tưởng mới, giải pháp mới.

+ Tính thực tiễn:             Khả năng áp dụng vào thực tế cao.

+ Giao diện:                   Thân thiện, mỹ thuật.

+ Cài đặt sản phẩm:        Giải pháp, trợ giúp, đóng gói cài đặt.

+ Hoàn thiện sản phẩm: Hồ sơ thuyết minh, phong cách trình bày.

          (Thí sinh dự thi phải tự trình diễn PMST và trả lời câu hỏi chất vấn của các giám khảo, của thí sinh bạn, khán giả, ... Khuyến khích tất cả thí sinh dự thi phần chung đều có PMST dự thi)

III. Lập trình phần cứng (bảng E):

1. Đối tượng dự thi

Tất cả học sinh cấp Trung học cở sở, Trung học phổ thông có thể đăng ký dự thi lập trình phần cứng ở bảng E, trong đó:

- Bảng E2: Dành cho học sinh Trung học cở sở

- Bảng E3: Dành cho học sinh Trung học phổ thông

Khuyến khích các thí sinh tham dự theo nhóm, mỗi nhóm tối đa không quá 02 thí sinh.

2. Hình thức và nội dung thi

2.1. Lập trình trên nền tảng mã nguồn mở Arduino (ngôn ngữ lập trình C) kèm thư viện hỗ trợ tương tác với phần cứng và truyền tin để điều khiển thiết bị khi được chọn dự thi cấp toàn quốc.

2.2. Tất cả các ý tưởng in, đóng thành tập (5 tập gửi về Ban tổ chức cuộc thi lúc đăng ký dự thi). Trình bày ý tưởng và thử nghiệm sản phẩm (nếu có sản phẩm để thử nghiệm) trước Ban giám khảo và trả lời các câu hỏi chất vấn, tư vấn để hoàn thiện ý tưởng (sản phẩm nếu có) của Ban giám khảo và khán giả.

2.3. Tiêu chí đánh giá ý tưởng

- Tính sáng tạo: Ý tưởng, giải pháp mới.

- Tính thực tiễn: Khả năng áp dụng thực tế cao.

- Hoàn thiện: Chứng minh được tính khả thi khi xây dựng sản phẩm từ ý tưởng (có sản phẩm thử nghiệm được ưu tiên).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                HỘI THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2017

    Ảnh (3x4)                        

        

                  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI PHẦN CHUNG

 

                         1. Họ và tên thí sinh : ........................................................................................

                         2. Ngày tháng năm sinh : .............../ ............ /  ...............

3. Giới tính : Nam                   Nữ                        4. Dân tộc : .............................................

4. Học sinh lớp : ............. trường  : ...............................................................................................

5. Địa chỉ thường trú hiện nay : ....................................................................................................

............................................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc : ................................................Email:...............................................................

6. Đã dự Hội thi Tin học trẻ thành phố năm:..............; đối tượng dự thi: ............................ đạt giải: ..................................................

7. Đã dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm:..............; đối tượng dự thi: ............................ đạt giải: ..................................................

8. Tôi xin đăng ký dự thi ngôn ngữ lập trình: Turbo Pascal            Turbo C

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm .

                                                                         Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

                                                                                            Chữ ký thí sinh

 

 

 

 

  Xác nhận của nhà trường, BCH Đoàn trường, Tổng phụ trách Đội đối với em: ........................................................................ , đủ điều kiện dự thi.

 Xác nhận của Ban Giám hiệu        Xác nhận của Đoàn trường        Xác nhận của TPT Đội

 

          

 

 

 

      (Ghi rõ họ tên và đóng dấu )                 (Ghi rõ họ tên và đóng dấu )         (Ghi rõ họ tên và đóng dấu )

 

                   * Lưu ý: - Phiếu đăng ký dự thi gửi về Ban TTN-TH Thành Đoàn Đà Nẵng, đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ  trước ngày 07/4/2017

               - Thẻ dự thi sẽ chuyển cho các đơn vị thi tự dán ảnh, điền thông tin, sau đó chuyển lên Thành Đoàn để đóng dấu giáp lai.

 

 

              HỘI THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2016

  Ảnh (3x4)                       

                          PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI PHẦN MỀM SÁNG TẠO

 

                         1. Họ và tên thí sinh : ..........................................................................................

                         2. Ngày tháng năm sinh : .............../ ............ / ............

3. Học sinh lớp : ............. trường  : ..................................................................................................

4. Địa chỉ thường trú hiện nay : ......................................................................................................

................................................................................... Điện thoại liên lạc : .......................................

5. Tên sản phẩm : ..............................................................................................................................

6. Tôi xin đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo (Bảng D): Đánh X vào ô thích hợp

+ Bảng D1 dành cho học sinh Tiểu học

+ Bảng D2 dành cho học sinh THCS

+ Bảng D3 dành cho học sinh THPT, GDTX

 

7. Phần thuyết minh, hướng dẫn sử dụng (trình bày có minh họa giao diện phần mềm) trên khổ giấy A4

      * Công cụ sử dụng (ngôn ngữ lập trình)

      * Cấu hình cài đặt

      * Dung lượng chương trình (kích cỡ)

      * Nội dung phần mềm.

      * Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

      * Hướng phát triển của chương trình.

      * Phần mềm được lưu trữ trên đĩa CD ROM                   

         tổng cộng : ...............  đĩa

      * Yêu cầu của thí sinh về các thiết bị phục vụ cho biểu diễn phần mềm gồm : ................       ..................................................................................................................................................................

8. Người hướng dẫn (nếu có, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại) .......................................

       ..................................................................................................................................................................

                                                                         Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

                                                                                            Chữ ký thí sinh

 

 

    Xác nhận của Ban Giám hiệu           Xác nhận của Đoàn trường        Xác nhận của TPT Đội

 

          

 

 

      (Ghi rõ họ tên và đóng dấu )             (Ghi rõ họ tên và đóng dấu )            (Ghi rõ họ tên và đóng dấu )

 

* Lưu ý: - Phiếu đăng ký dự thi gửi về Ban TTN-TH Thành Đoàn Đà Nẵng, đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ  trước ngày 10/5/2017

- Thẻ dự thi sẽ chuyển cho các đơn vị thi tự dán ảnh, điền thông tin, sau đó chuyển lên Thành Đoàn để đóng dấu giáp lai.

văn bản

Đang online: 1
Tổng truy cập: 324132