văn bản
Kế hoạch số 124 KH/ĐTN ngày 23/2/2016 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về tổ chức cuộc thi ảnh "khoảnh khắc 85 năm mùa xuân"

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc 85 năm mùa xuân

           Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016); Ban Thường vụ Quận Đoàn Liên Chiểu triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc 85 năm mùa xuân, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) thông qua việc tập hợp các hình ảnh, bài viết về hoạt động Đoàn.

2. Khuyến khích, vận động các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, từ đó giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng thông qua các hoạt động được phản ánh.

3. Cổ vũ thế hệ trẻ hào hứng tham gia các hoạt động, phong trào, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Cuộc thi cần được tuyên truyền rộng rãi, mang tính giáo dục cao, thu hút sự tham gia đông đảo của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn quận.

II. NỘI DUNG

  1. Chủ đề Cuộc thi: Khoảnh khắc 85 năm mùa xuân
  2. Thể lệ cuộc thi (Có văn bản kèm theo)
  3. Đối tượng tham gia: Các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh
  4. iên, thiếu nhi trong toàn quận.
  5. Tiến độ thực hiện

- Phát động cuộc thi: Ngày 24/02/2016.

- Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 24/02/2016 đến hết ngày 20/3/2016

- Lễ tổng kết, trao giải thưởng: Ngày 26/3/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp quận

- Ban Thường vụ Quận Đoàn giao Văn phòng Quận đoàn là bộ phận thường trực xây dựng triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc 85 năm mùa xuân tới các đơn vị cơ sở Đoàn toàn quận; theo dõi, đôn đốc các hoạt động trong thời gian diễn ra cuộc thi báo, ảnh Khoảnh khắc 85 năm mùa xuân.

- Đăng tải nội dung, thể lệ cuộc thi, tuyên truyền về cuộc thi trên hệ thống Website quận Đoàn: quandoanlienchieu.org.vn.

2. Cấp cơ sở

- Thông báo, tuyên truyền, triển khai cuộc thi ảnh đến 100% các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên và đảm bảo mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 02 tác phẩm dự thi. Riêng Đoàn 5 phường và Đoàn 5 trường ít nhất 05 tác phẩm dự thi, trong đó ít nhất 01 clip.

- Tổng hợp số lượng tác phẩm dự thi và gửi về Ban Thường vụ Quận đoàn (Qua Văn phòng Quận Đoàn) trước ngày 20/03/2016.

 

Nơi nhận:

- Thành Đoàn (để b/c);

- Ban Trường học Thành Đoàn (để b/c);

- 27 cơ sở Đoàn trực thuộc;

- 20 liên đội trực thuộc;

- Lưu VP (49).

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Bá Nam

 

THỂ LỆ

Cuộc thi “KHOẢNH KHẮC 85 NĂM MÙA XUÂN”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  124 KH/ĐTN

ngày 23/02/2016 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Liên Chiểu)

------------------------

            Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Liên Chiểu và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 85 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quận Đoàn Liên Chiểu tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc 85 năm mùa xuân cho các đội viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn quận.

1. Thể loại: Các tác phẩm báo tường, báo tập, ảnh và clip.

2. Đối tượng tham gia: Các các đội viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn quận.

3. Chủ đề, nội dung

3.1 Chủ đề cuộc thi: Khoảnh khắc 85 năm mùa xuân

3.2 Nội dung:

* Đối với các trường Tiểu học: phát động cuộc thi “khoảnh khắc 85 năm mùa xuân” dưới hình thức báo tập.

* Đối với các trường THCS: phát động cuộc thi “khoảnh khắc 85 năm mùa xuân” dưới hình thức báo tường hoặc clip. Khuyến khích các trường THCS tham gia cuộc thi dưới hình thức clip.

* Đối với các cơ sở Đoàn 5 phường và 5 trường THPT: phát động cuộc thi “khoảnh khắc 85 năm mùa xuân” dưới hình thức ảnh và clip.

* Đối với các cơ sở Đoàn khối CN,CN,VC: phát động cuộc thi “khoảnh khắc 85 năm mùa xuân” dưới hình thức ảnh.

4. Yêu cầu về tác phẩm

- Các tác phẩm dự thi phản ánh được các hoạt động hiện nay của tuổi trẻ đơn vị mình: các hoạt động cộng động, tình nguyện vì an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông,...

- Báo tập thể hiện giấy A4 (kích thước 210 x 297mm). Mỗi tác phẩm tối thiểu 10 tờ. Báo tường thể hiện trên 01 tờ giấy A0 (kích thước 841 x 1189 mm), có nẹp nhựa hoặc gỗ để trưng bày. Clip tối đa không quá 10 phút, định dạng MP4. Ảnh dự thi phải thể hiện được chủ đề và nội dung của cuộc thi, được chụp bằng điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy ảnh kỹ thuật số, file ảnh với định dạng JPEG. Ảnh phải có chú thích rõ ràng không quá 200 từ (mô tả cảm xúc, lời bình cho nội dung tác phẩm và các thông tin liên quan đến ảnh như: hoạt động, chương trình, thời gian, địa điểm chụp,…). Ảnh in màu trên giấy ảnh khổ A3.

- Các tập thể tổ chức phát động cuộc thi, tiến hành kiểm tra, bình xét và gửi về Văn phòng Quận Đoàn 02 tác phẩm tốt nhất của đơn vị. Riêng Đoàn 5 phường và Đoàn 5 trường có ít nhất 05 tác phẩm dự thi, trong đó ít nhất 01 clip.

- Người đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi. Mọi trường hợp vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức cuộc thi có quyền loại bỏ.

5. Cách thức chấm điểm:

Ban Thường vụ Quận Đoàn tiến hành sơ loại, chấm điểm, xếp thứ hạng các tác phẩm đồng thời lựa chọn các tác phẩm tốt nhất ở mỗi hạng mục tham gia triển lãm tại Lễ meeting, kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn.

6. Quyền sử dụng tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi sẽ thuộc toàn quyền sử dụng của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi của thí sinh cũng như tác phẩm mà không phải trả thêm bất cứ chi phí nào.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của Ban Tổ chức là kết quả cuối cùng.

7. Thời gian và nơi nhận

- Thời hạn: Từ ngày 24/02/2016 đến hết ngày 20/03/2016.

- Nơi nhận: Các tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Quận Đoàn (số 89 Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu).

Các tác phẩm tham gia phải ghi đầy đủ thông tin như sau:

                          Tên đơn vị: ........................................................................

Họ và tên:………………………………………………(Nam/Nữ)

Ngày sinh:………………………………………………………

Số chứng minh thư nhân dân:………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………...

Email:……………………………………………………………

(Chú thích ảnh:…………………………… (không quá 200 từ))

8. Giải thưởng

Ban tổ chức tiến hành trao giải ở 4 hạng mục: báo tường, báo tập, clip và ảnh. Giải thưởng gồm 01 giải Nhất, Nhì, Ba kèm theo Giấy khen và tiền thưởng.

 

 

                                                                                   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

văn bản

Đang online: 1
Tổng truy cập: 324132