GÓC VIỆC LÀM

Quận Đoàn duy trì các mô hình kinh tế trong thanh niên năm 2020

Trong năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, tình hình duy trì và phát triển kinh tế trong ĐVTN còn gặp nhiều khó khăn, Quận Đoàn Liên Chiểu thường xuyên sử dụng hiệu quả các mô hình kinh tế thanh niên trong công tác hoạt động Đoàn của Quận Đoàn Liên Chiểu.

Quận Đoan luôn ưu tiên sử dụng 02 mô hình kinh tế thanh niên: Âm thanh, ánh sáng của bạn Trần Quang Sơn - ĐVTN phường Hòa Khánh Bắc và mô hình làm quảng cáo, trang trí của bạn Lê Văn Hải - ĐVTN phường Hòa Hiệp Nam cho các hoạt động của Quận Đoàn trong năm 2020

Các bài viết khác

Đang online: 1
Tổng truy cập: 321150