THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC LÀO PANY YATHOTOU THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

Chiều 28/4/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Các bài viết khác

Đang online: 1
Tổng truy cập: 322653