HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI - ĐỘI

DUY TRÌ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRONG THANH NIÊN năm 2023

Những năm qua, Quận Đoàn Liên Chiểu đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, không thể không kể đến vai trò dẫn dắt, định hướng, đoàn kết, giúp đỡ nhau của câu lạc bộ (CLB) thanh niên Khởi nghiệp trên địa bàn.

 

  CLB Thanh niên khởi nghiệp quận Liên Chiểu là một trong những CLB đầu tiên được thành lập và cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả. CLB với các thành viên là những thanh niên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, dám thử thách trước cái mới với các mô hình hợp tác kinh tế: Tổ chức sự kiện, kinh doanh,...

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp mới thm gia CLB thanh niên khởi nghiệp quận

 

Thực tế cho thấy, mô hình CLB thanh niên phát triển kinh tế đã và đang khuyến khích, tạo điều kiện để ĐVTN phát triển kinh tế với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong ĐVTN địa phương. Cùng đó, việc duy trì mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, sẽ góp phần giúp các tổ chức Đoàn cơ sở thu hút, tập hợp được ĐVTN tham gia sinh hoạt đoàn. Việc giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, thậm chí làm giàu tại địa phương không phải là điều quá khó khăn, vấn đề là phải lựa chọn được hướng đi, cách làm một cách phù hợp. Và với việc xây dựng các mô hình CLB, hội nhóm cùng giúp nhau phát triển kinh tế là một hướng đi đúng đắn cần được nhân rộng.

Sân khấu, âm thanh, trang trí do thành viên trong CLB thực hiện

Trong thời gian tới, Quận đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn tích cực nắm tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong vấn đề phát triển kinh tế để có những định hướng, tư vấn cũng như phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, kinh nghiệm... tổ chức các chương trình tham quan, học tập mô hình kinh tế trong và ngoài huyện nhằm định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế.

 

 

Các bài viết khác

Đang online: 1
Tổng truy cập: 310360