MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP

Công tác Dân vận tình nguyện hè năm 2021

Thực hiện Kế hoạch 268-KH/TĐTN-BPT ngày 01/5/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021, được sự phân công của BTV Thành đoàn, theo đó Quận đoàn Liên Chiểu đảm nhận đổ 100m đường betong nông thôn tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Thành đoàn, Thường trực Quận đoàn đã chủ động liên hệ với Đoàn xã Hòa Liên và tiến hành tiền trạm vào ngày 06/6/2021, làm việc với Đảng ủy xã, thôn đồng thời dự kiến ngày triển khai vào ngày 03,04/7/2021.

Tuy nhiên, tại Đà Nẵng diễn ra đợt bùng phát dịch Covid 19 lần thứ 4 (từ ngày 18/6/2021 đến nay), diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, việc di chuyển giữa các địa phương gặp khó khăn nên Quận đoàn chưa triển khai được công tác dân vận hè. Quận đoàn cũng đã báo cáo với Thường trực Thành đoàn tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn 9 tháng đầu năm của Thành đoàn, qua đó thống nhất khi tình hình dịch bệnh và thiên tai kết thúc, Quận đoàn sẽ chủ động phối hợp với Đoàn xã Hòa Liên tiến hành các nội dung theo KH 268 của Thành Đoàn Đà Nẵng.

Các bài viết khác

Đang online: 1
Tổng truy cập: 322653