HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI - ĐỘI

THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC VẤN ĐỀ VỀ TRẺ EM

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đảng và Nhà nước ta vì sự phát triển bền vững của đất nước, là quan điểm chỉ đạo và hành động xuyên suốt các giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Việc triển khai thực hiện các phần việc nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em thời gian qua luôn được Ban Thường vụ Quận đoàn quan tâm, thực hiện hiệu quả. Cùng với việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em, tỉnh Đoàn đã xây dựng, thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Đặc biệt là diễn đàn trẻ em, đây là là mô hình được duy trì tổ chức định kỳ hai năm một lần. Thông qua Diễn đàn này, trẻ em có cơ hội tham gia, góp phần đưa tiếng nói của trẻ em xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em. Đây cũng là dịp để tạo ra những bước chuyển lớn về nhận thức, tầm nhìn và hành động cho “Sự nghiệp trăm năm trồng người” theo lời dạy của Bác Hồ.

2 kỳ họp Hội đồng trẻ em năm học 2022 - 2023

Bên cạnh đó, Quận đoàn còn chỉ đạo Hội đồng Đội quận tổ chức tập huấn chuyên đề “Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong các vấn đề về trẻ em” cho cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp, Ban chỉ huy Liên đội, nhằm giúp cho các bộ tại cơ sở nắm vững các nội dung, cách thức triển khai nhằm đảm bảo cho các em được tham gia bàn bạc, thảo luận các ý kiến của mình đối với các vấn đề có liên quan đến các em. Đặc biệt triển khai mô hình “Hộp thư điều em muốn nói” tại các Liên đội, đây là mô hình hết sức hiệu quả, qua đó giúp cho các em mạnh dạn nêu lên các ý kiến, nguyện vọng của mình đối với người lớn, các ngành,… kết quả có 100% Liên đội có triển khai tốt mô hình, định kỳ hàng tháng, hàng quý có tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu, Hội đồng Đội để đề đạt các ý kiến, nguyện vọng của các em đến các ngành có liên quan giải đáp và phản hồi các ý kiến của các em.

Tập huấn chuyên đề thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

Mô hình “Hộp thư điều em muốn nói” được triển khai thực hiện hiệu quả tại các Liên đội (trong ảnh là mô hình của Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh)

Có thể nói đây là hai mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Ngoài ra, trong năm 2023, Quận đoàn, Hội đồng đội quận còn chỉ đạo Đoàn phường Hòa Minh thành lập và ra mắt HĐTE cấp phường, tiến đến xây dựng Hội đồng trẻ em ở các phường trên địa bàn quận nhằm tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện và là nơi gởi gắm tiếng nói của trẻ em đến xã hội.

Các bài viết khác

Đang online: 1
Tổng truy cập: 313209